Privacy and disclaimer

Hieronder vind je de privacy and disclaimer van deze site Elma van den Top hierna genoemd Elizabeth van den Top omdat dit mijn officiele bedrijfsnaam is. 

Privacy Verklaring

Elizabeth van den Top, gevestigd aan Bartošovice v Orlických horách 64,517 61 Bartošovice v Orlických horách, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Bartošovice v Orlických horách 64
517 61 Bartošovicev Orlických horách
00420602471006 of 0031645069632

Elma van den Top is de Functionaris Gegevensbescherming van Elizabeth van den Top, te bereiken via info@elmavandentop.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Elizabeth van den Top verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Naam; voor plaatsing in nieuwsbrief
– E-mailadres; voor bersturing vn nieuwsbrief
– adres; voor versturen van gekochte producten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@elmavandentop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Elizabeth van den Top verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Verzenden van door u aangeschafte producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Wanneer u zich uitschrijft voor mails, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.
Wanneer u klant bent, worden de facturen met uw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.
De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem bewaren wij tenminste 7 jaar, onder andere om aan al de wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Elizabeth van den Top verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailmarketingsysteemmailerlie. Meer informatie over het privacybeleid van Mailerlite vind u https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy.

Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vind u hier https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Webshop

We gebruiken de door jou aangeleverde gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Uw gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

Bij een betaling in de webshop wordt u voor de transactie altijd verwezen naar de website van een zogenaamde Payment Processor door middel van een beveiligde verbinding. Uw betaalgegevens (creditcardnummer, Paypal login of IDEAL gegevens) worden niet doorgegeven aan onze servers en worden dan ook door Elizabeth van den Top niet opgslagen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Elizabeth van den Top gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Elizabeth van den Top gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google analytics

Ook door het statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Ik wil graag weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks m’n website bezoeken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren. We willen natuurlijk niet dat u ongewenst gevolgd wordt, echter we willen jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben wij goede statistieken nodig.

Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind u hier https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Advertentiecookies

Met uw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel) Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies van Facebook vind u hier https://www.facebook.com/POLICIES/COOKIES.

Mailerlite en Mailblue

Mailerlite en Mailblue gebruik ik voor het versturen van mijn nieuwsbrief. Meer information over de cookies van Mailerlite vind u https://www.mailerlite.com/legal/cookie-policy. Meer information over de cookies van Mailerlite vind u https://mailblue.nl/legal/privacy-policy/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Elizabeth van den Top en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@elmavandentop.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Elizabeth van den Top wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Elizabeth van den Top neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@elmavandentop.nl

 

DISCLAIMER

De traingingen en teksten op deze site zijn met de grootste zorg samengesteld.

Elma van den Top onderdeel van Elizabeth van den Top aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade (lichamelijk en/of emotioneel) die het gevolg is van de online gegeven trainingen, offline gevolgde trainingen of onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woord) van de informatie op deze site.

Noch Elizabeth van den Top noch de staf of medewerkers zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) onze Emailprovider of de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

Elizabeth van den Top kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Elizabeth van den Top niet garanderen dat de informatie te allen tijden volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. De houders van de website zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

Na inschrijving op traject (online/offline) workshop, (online/offline) training of (online/offline) of een-op-een sessies geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze periode kunt u zonder kosten afzien van uw inschrijving. Verder gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Tot 7 dagen voor aanvang van een (on -of offline) workshop/training/mentoring traject worden geen annuleringskosten in rekening gebracht. Daarna wordt 50% in rekening gebracht. Echter bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de workshop/training of na aanvang van de workshop/training wordt geen restitutie gegeven of wordt – bij betaling in termijnen – het gehele bedrag in rekening gebracht.

Intellectueel eigendom

Elizabeth van den Top behoudt alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze site (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Elizabeth van den Top te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Elektronische berichten

Berichten welke u -in welke vorm dan ook- elektronisch verzendt, kunnen ongevraagd door derden (oneigenlijk) worden gebruikt en gewijzigd, ingezien of vernietigd. Elizabeth van den Top adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie elektronisch aan Elizabeth van den Top te sturen. Elektronische verzending geschiedt derhalve geheel voor eigen risico.

Aansprakelijkheid

Elizabeth van den Top, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers is/zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. Elizabeth van den Top aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden te gevolge van de toegang of het gebruik van deze site en Emailprovider, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site -in welke vorm dan ook- elektronisch aan Elizabeth van den Top wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.

Tot slot

Ik ben Elma van den Top. Ik ben een doe-het-zelver die houdt van de natuur en jou inspireert naar een leven dichterbij de natuur. Ik ben Nederlands en woon in Tsjechië. Daar wandel en pluk in het wild. werk in en kook uit mijn groentetuin, groet onze kippen en konijnen en maak zalfjes, tincturen en schoonmaakproducten.

Ik leer 35+ vrouwen voldoening te ervaren door ze een stukje dichter bij de natuur te laten leven en daarmee een bijdrage te leveren aan het verminderen van de klimaatverandering. Heb jij zin in een leven dichterbij de natuur? Kijk in mijn winkel.

Heb je zin in wat vrolijkheid en inspiratie in je weekend? Start dan jouw zaterdag met mijn wekelijkse email. Inschrijven kan via deze link.

Heb je een vraag, opmerkingen of reaktie? Vul het contactformulier in via mijn contact pagina.

Elma van den Top

Adelaarsgebergte in Tsjechie

M: 0031 6 450 696 32

E: info@elmavandentop.nl

 

Aanbod

YouTube kanaal setup

Video editing

YouTube kanaal onderhoud

Workations

Informatie

Over mij

Portfolio (komt eraan)

Blog (komt eraan)

Contact